РУС БЕЛ ENG

Экскурсіі і мерапрыемствы на базе музея

Экскурсіі і мерапрыемствы на базе музея

Тематика экскурсий школьного музея "Мое Залесье"

1.Обзорная экскурсия.

Посетители могут кратко ознакомиться с экспозицией музея.

2.Наша местность в древности.

Во время экскурсии можно познакомиться с жизнью людей в древности на территории современного Залесья. 

3.Люди науки из Залесских окрестностей.

4.Люди культуры из Залесских окрестностей.

5.Умельцы нашего края.

Тема экскурсии "Вышивка в жизни Михалковской В.С.”

Цель: познакомить учеников с вышивками, привлекать их внимание, вызвать интерес к этому виду искусства. Подробнее> > >

6. М.К. Огинский-предки, жизнь в Залесье, потомки.

Посетители познакомятся с жизнью М. К. Огинского в Залесье с 1802 по 1822 год. 

7.Наш знаменитый земляк из Ветхова.

8.Залесье в годы Первой мировой войны.

События Первой мировой войны не прошли и Залесье. 

9.Залесье в годы Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года жители Залесья узнали о начале войны и приняли участие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Тэматыка экскурсій школьнага музея "Маё Залессе"

1. Аглядная экскурсія.

Наведвальнікі могуць коратка азнаёміцца з экспазіцыяй музея.

2. Наша мясцовасць у старажытнасці.

У час экскурсіі можна пазнаёміцца з жыццём людзей у старажытнасці на тэрыторыі сучаснага Залесся. 

3. Людзі навукі з залескіх ваколіц.

 

4. Людзі культуры з залескіх ваколіц.

 

5. Умельцы нашага краю.

Тэма экскурсіі “Вышыўка ў жыцці Міхалкоўскай В.С.”

Мэта: пазнаёміць вучняў з вышыўкамі, прыцягваць іх увагу, выклікаць цікавасць да гэтага віда мастацтва.

6. М.К. Агінскі - продкі, жыццё ў Залессі, нашчадкі.

Наведвальнікі пазнаёмяцца з жыццём М.К. Агінскага ў Залессі з 1802 па 1822 год. 

7. Наш славуты зямляк з Вётхава.

 

8. Залессе у гады Першай сусветнай вайны.

Падзеі Першай сусветнай вайны не мінулі і Залессе. 

9. Залессе у гады Вялікай Айчыннай вайны.

22 чэрвеня 1941 жыхары Залесся даведаліся аб пачатку вайны і прынялі ўдзел у барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

 

 
свернуть